Přeskočit na obsah

DS Lhotka

2023 STS

Akad. Arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

Novostavba dětské skupiny do vesnické zástavby v části s novostavbami rodinných domů. Dům má charakter venkovského domu (obdélník se sedlovou střechou) rozehraný natočením stěny k jižní straně a různě velkými okenními otvory odpovídajícími prostorům, které prosvětlují. Vnitřní uspořádání by mělo být jednoduché, čitelné, zároveň se snažíme o rozmanitost prostorů, střídání jejich velikosti a funkcí, tak aby odpovídaly dětskému světu. To znamená, aby nebylo uniformní, kasárenské a tedy nudné. Herní prostor je rozmístěný do různých úrovní umožňující zapojení herních prvků do interiéru. Střídají se zde velikosti prostorů od zmenšeného dětského po prostor otevírající se přes obě patra. Obdobně je interiér různě propojený s exteriérem od průhledů do různých stran, přes přímé výstupy do zahrady, po střešní krytou terasu. Severní strana pozemku navazuje na veřejný prostor parku. Vstupní část se skladem zahradního nářadí má formu hlediště. Veřejný prostor parku tím doplňujeme další funkcí a rozšiřujeme možnosti jeho využití.