Přeskočit na obsah

KC Roztoky

2019 STS

Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D., Ing. arch. Jan Praisler

Komunitní centrum obsahuje prostory městské knihovny, městského úřadu, základní umělecké školy a zájmových sdružení v Roztokách. Pozemek se nachází přes ulici od historické budovy městského úřadu. Okolí je vilovou zástavbou. V současnosti se zde nachází dvě budovy ze 70. let minulého století v technicky naprosto nevyhovujícím stavu. Jedna obsahuje knihovnu, v druhé jsou prostory ZUŠ a kanceláře městského úřadu. Cílem bylo navrhnout budovu nahrazující funkčně stávající budovy s doplněním o další veřejné funkce. Budova by definovala centrum tohoto zahradního města.

Návrhem je jeden objekt s mnoha funkcemi, vyplňující dané prostorově omezené místo. Pro měřítkové usazení má každá funkce svou odpovídající formu. Městský úřad, naproti stávající historické budově úřadu, je jeho solidní partner. Knihovna, kde by okna zabírala stěny knihám je usazená v zadní části a je kontejnerem s horním osvětlením, vyplněným regály s knihami. Jeden jeho konec nad vjezdem do podzemních garáží je hravým místem pro přednášky či odpočinek. Druhý konec umožňuje výstup do zahrady. Multifunkční sál je navržen tak, aby umožňoval různé uspořádání, centrální či podélné, a je ho možné otevřít do venkovního prostoru. Kavárna je v místě, kde může obsluhovat vnitřek budovy i její chráněný venek.  Učebny a klubovny, kde je potřeba soukromí, jsou v patře. Principem uspořádání je vzájemně se doplňovat a neduplikovat. Vše je propojeno jedním vertikálním komunikačním jádrem. To odděluje část úřadu a společensko – kulturní část objektu. Tato část má sdružené sociální zázemí a je propojená foyerem. Ten je primárně předprostorem pro sál a knihovnu, ústi do něj i kavárna. Všechny tyto části do něj mohou střídavě expandovat a díky hornímu osvětlení může najít i své specifické využití například pro různé výstavy. Sál má využití pro různé kulturní programy i pro ZUŠ. Nad vším je střešní krajina plně nahrazující zastavěnou plochu. Je zde prostor pro posezení i zeleň. Jedna část má energetické využití s fotovoltaickou instalaci, další část je využita pro kořenové čištění odpadních vod. Podzemní parkování stahuje veškeré automobily z parteru, ale není uzavřeným sklepním prostorem. Je na několika místech prolomeno do exteriéru pomocí dvorků. Ty přivádějí do podzemí denní světlo, čerstvý vzduch i zeleň. Parter objektu pak adekvátně komunikuje s okolní zástavbou. Stranou k stávajícímu úřadu ho přirozeně doplňuje, směrem k vilové zástavbě se rozvolňuje a k ulici má bezpečný předprostor. Maximum ozelenění má za cíl vytvářet příjemné mikroklima v různých ročních období.

V současnosti se hledají možnosti financování projektu.