Přeskočit na obsah

MRC

2016 STS

Akad. Arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

Soutěžní návrh na koncept ideového a unifikovaného řešení typových objektů pro malé obce, kde by byly prostory pro dětské skupiny a zázemí pro jejich rodiče. Zázemím se myslí kavárna, klubovna pro místní zájmové sdružení nebo coworking kanceláře. Objekt by měl být variabilní jak ve smyslu objemovém (možností ubírat či zvětšovat), tak výrazově, aby umožňoval umístění do různého prostředí. Technické řešení má být modulární dřevostavba v pasivním standardu. Podřízení se modulárnímu řešení umožňuje dispoziční a kapacitní variabilitu návrhu. Z modulů se pak dle zvolené náplně vyskládá jednoduchý objem budovy. Ten se obalí funkčními prvky, které umožní dát budově variabilitu výrazovou. Vyčleněním komunikační části z hlavního objemu budovy se tento propojovací prvek stane nezávislý na konkrétním řešení a svým umístěním a uspořádáním může reagovat na situaci konkrétní parcely.