Přeskočit na obsah

RD Pod haldou

2021 STS

2022 DSP

Ing. arch. Jan Praisler

Dům na malém poddolovaném pozemku pod stabilizovaným důlním odvalem. Pro jeho optimální využití bylo zvoleno protáhlé uspořádání se zády k odvalu a pobytovou částí propojenou se zahradou v jeho zadní intimní části. Na svažitost pozemku reaguje vložením krytého parkovacího stání a dílny / kolny pod jeho přední část na úrovni přístupu na pozemek. Spodní část je železobetonový monolit, jenž překlene hypotetický pokles způsobený poddolováním. Ozeleněná střecha, která vše překrývá vizuálně navazuje na ozeleněný odval.