Přeskočit na obsah

RD Vysoká 02

2023 STS

Ing. arch. Jan Praisler

Stávající dům byl postavený v 70. letech minulého století a tomu odpovídá jeho stav i forma. Jde se o dvoupodlažní kvádr s polozapuštěným suterénem zastřešený stanovou střechou. V severozápadním rohu, kde je vstup do domu je ke kvádru připojena veranda se zakrytými nástupními schody. Při jižní straně vznikla v nedávné době vyvýšená terasa se zapuštěným bazénem. Dům je v jihozápadním rohu doplněn o dva menší samostatně stojící objekty se sedlovou střechou. Výchozím předpokladem rekonstrukce je uvést dům do technického stavu, který bude provozně a uživatelsky odpovídat současné době. Z původně dvougeneračního bydlení jej dispozičně přeorganizovat na komfortní bydlení jednogenerační. Propojit ho se zahradou, a doplnit o terasy a přístřešky, které vše logicky propojí a uživatelsky zpříjemní. Základní objem domu zůstává zachován. Zateplení jeho pláště využijeme k posunu jeho formy. Odbouráním parapetů zvětšíme okna, zvýrazníme římsu a verandě dáme charakter přístřešků jež základní hmotu doplňují a zároveň jí tím změkčují. Základní objem tak získá charakter příměstské vily a dřevěné přístřešky s ozeleněnou střechou jí propojí se zahradou a přírodou. Kaskádovité uspořádání teras a přístřešků tomuto propojení napomáhá, zahrada pozvolně přechází k samotnému domu a je jeho součástí.