Přeskočit na obsah

RD Vysoká 01

2017 STS, 2018 DSP, 2019 realizace

Ing. arch. Jan Praisler

Dům je navržen jako dvoupodlažní. Hlavní dvoupodlažní obytná část je zastřešena sedlovou střechou a je omítnutá. Tento základní objem je obestavěn kubickými přízemními částmi s dřevěným obkladem a zastřešením plochými ozeleněnými střechami. Dřevěné terasy na jižní straně a vyhrazené stání s krytým vstupem při straně severní jsou doplněny trelážemi pro popínavé rostliny. Tento prvek (mimo funkce stínění) přirozeně propojí přízemní části domu a jejich ozeleněné střechy se zelení zahrady. Toto členění bylo zvoleno z důvodu zachování drobného měřítka u poměrně rozsáhlého rodinného domu