Přeskočit na obsah

VH Věšín

2018 STS

Akad. Arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

Studie výrobní haly v místě opuštěného výrobního areálu – brownfieldu. Stávající objekty jsou v již nevyhovujícím technickém stavu a budou nahrazeny novými objekty, výrobní halou a administrativní budovou. Návrh pracuje s konfigurací terénu, kdy velký objem haly bude ze severní a východní strany polozapuštěný do terénu a z jižní strany od přístupové komunikace bude vizuálně odcloněn novou administrativní budovou a ponechanou stávající budovou, tak aby v rámci obce velká hala nepůsobila nepatřičně. Konstrukčně budou objekty prefabrikovaným železobetonovým skeletem a jsou navrženy dle principů energeticky efektivních budov.